X
تبلیغات
زولا
English learning
آموزش زبان انگلیسی
آرشیو
موضوع بندی
یکشنبه 17 شهریور‌ماه سال 1387
tell & say

سلام


همگی خسته نباشید !


tell & say


یکی از دوستان توضیحاتی در مورد این دو کلمه از ما خواسته بودند  :


اگر گفتن به تنهایی بیاید و یا بعد از گفتن مفعول شخصی نیاید ( گفتن) ترجمه می شود به say و گذشته آن


said است .


اگر گفتن با حرف ( به ) همراه باشد و یا بعد از گفتن مفعول شخصی به کار رود ( گفتن ) ترجمه می شود به


tell که گذشته آن همانطور که میدانیم  told می شود .


تذکر بسیار مهم : می توانیم به جای  tell از کلمه say to استفاده کنیم چون در موارد زیر حتمًا tell به کار


می رود.


to tell a lie                         دروغ گفتن


to tell a story /tale               داستان گفتن


to tell a fact                     حقیقت گفتن


to tell a joke                جک گفتن

to tell the time              ساعت گفتن


to tell one’s name         نام یکی را گفتن


to tell the fortune            فال گرفتن


to tell the difference        تفاوت چیزی را گفتن


to tell the news            اخبار گفتن


to tell the secret         رمزو سر را گفتن


شنبه 16 شهریور‌ماه سال 1387
کتابهای الکترونیکی رایگان (Free Ebooks)

http://etext.lib.virginia.edu/ebooks Over 2,100 publicly-available ebooks from the University of Virginia Library's Etext Center, including classic British and American fiction, major authors, children's literature, American history, Shakespeare, African-American documents, the Bible, a

http://www.gutenberg.org/catalog
بیش از 18 هزار کتاب تمام متن الکترونیکی به زبانهای مختلف و قابل جستجو از طریق نام نویسنده ، عنوان و زبان کتاب و نیز قابل ذخیره کردن

ttp://infomine.ucr.edu
کتابخانه ای مجازی از منابع اینترنتی مناسب اساتید، دانشجویان و محققان دانشگاهی شامل پایگاههای اطلاعاتی، ژورنالهای الکترونیکی، مقالات،

دسترسی رایگان به متن کامل بیش از 3000 عنوان کتاب در زمینه های مختلف علمی Read more than 3,000 books online FREE! More than 900 PDFs now available for sale

http://www.farsibook.blogfa.com
در این سایت امکان ذخیره نمودن کتابهای تمام متن فارسی و انگلیسی به صورت رایگان فراهم می باشد

http://www.e-book.com.au/freebooks.htm

http://www.free-ebooks.net

http://www.ebookmall.com/free-downloads.htm We have some free eBooks for you, and a lot of free sample eBooks from great new authors. Check out the format comparisons chart to find free reader software for each format. Enjoy!


شنبه 16 شهریور‌ماه سال 1387
منابع کارشناسی ارشد آموزش مترجمی ادبیات انگلیسی و زبان شناسی

منابع کارشناسی ارشد (آموزش زبان انگلیسی)

Methodology:

- Techniques and Principles in Language Teaching (Diane Larsen-Freeman)

- Developing Second Language Skills (Kenneth Chastain)

- Rivers' book

- Approaches and Methods in Language Teaching (Richards and Rogers)

- Mirhasani's book

- Douglas Brown's book

Linguistics:

- The study of language (George Yule)

- Language and Linguistics (Julia Falk)

Testing:

- Techniques in Testing (Harold S. Madsen)

- Davis' book

- Farhadi-Jaefarpoor-Birjandi's book

TOEFL:

- Barron's TOEFL IBT

- NTC Practice Test Kit for the TOEFL

- Longman Preparation Course for the TOEFL Test

منابع کارشناسی ارشد (مترجمی زبان انگلیسی)

- Meaning based translation (Larsen)

- A text book of translation (P. Newmark)

- A vocabulary workbook for ESL students

- TOFEL CBT, Bruce Roger, Thomson

- Essential Words for TOFEL

- NTC, Cambridge, CBT (2004)

- Oxford Advanced dictionary

- اصول و روش ترجمه زبان انگلیسی (دکتر کاظم لطفی پور ساعی)

- واژه شناسی (دکتر تجویدی) پیام نور

- کاربرد اصتلاحات و تعبیرات (غفار تجلی) انتشارات سمت

- ترجمه متون اقتصادی (دکتر جعفر گوهری)

- ترجمه اسناد و مدارک (دکتر اصلان زاده)

- ترجمه متون مطبوعاتی (دانشگاه پیام نور)

- زبان تخصصی مترجمی زبان انگلیسی (مهرداد امیری) انتشارات پوران پژوهش

- زبان شناسی ترجمه

- کتاب Yule

- ترجمه متون سیاسی (دانشگاه پیام نور)

- دستور زبان فارسی (انوری – گیوی)

- جزوات درسی دکتر محمودی بختیاری (انتشارات پوران پژوهش)

- گرامر انگلیسی

- گرامر پایه در سطح کارشناسی زبان انگلیسی

- واژه های مترادف و کاربرد آنها (دکتر نوروزی خیابانی) انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی

- گرامر انگلیسی (طبیبی) انتشارات پوران پژوهش

- Theories of translation (دکتر علی میرعمادی) انتشارات سمت

- مبانی و اصول روش ترجمه (دکتر فرحزاد) انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی

- بررسی ترجمه متون اسلامی 1 و 2 (دکتر اناری و دکتر الهی قمشه ای) انتشارات سمت

- بررسی مقابله ای ساخت فارسی و انگلیسی و تجزیه و تحلیل خطاها (دکتر ضیاء حسین) نشر ویرا

- لغات و درک مطلب (مهرداد امیری) انتشارات پوران پژوهش

منابع کارشناسی ارشد (زبان شناسی)

- زبان و تفکر (دکتر محمدرضا باطنی)

- نگاهی تازه به دستور زبان (دکتر محمدرضا باطنی)

- توصیف ساختمان دستوری زبان (دکتر محمدرضا باطنی)

- مسایل زبان‌شناسی نوین (دکتر محمدرضا باطنی)

- چهار گفتار درباره زبان فارسی (دکتر محمدرضا باطنی)

- پیرامون زبان و زبان‌شناسی (دکتر محمدرضا باطنی)

- مجموعه مقالات درباره زبان (دکتر محمدرضا باطنی)

- زبان شناسی نظری (دکتر محمد دبیر مقدم) انتشارات سخن

- مقدمات زبان‌شناسی (دکتر مهری باقری)

- آواشناسی زبان فارسی (دکتر یدالله ثمره)

- آواشناسی (دکتر علی‌محمد حق‌شناس)

- درآمدی به آواشناسی (دکتر لطف الله یارمحمدی) نشر دانشگاهی

- نظام آوایی زبان (هایمن - ترجمه دکتر ثمره) انتشارات فرهنگ معاصر

 - ساخت آوایی زبان (دکتر مشکوه الدینی) انتشارات دانشگاه مشهد

 - معناشناسی (دکتر کورش صفوی) انتشارات سازمان تبلیغات اسلامی

 - نحو زبان فارسی بر اساس نظریه حاکمیت و وابستگی (دکتر میر عمادی) انتشارات سمت

- دستور زبان فارسی (دکتر پرویز ناتل خانلری)

- دستور زبان فارسی بر اساس نظریه گشتاری (دکتر مشکوه الدینی)

- دستور زبان فارسی - دو جلد (انوری و احمدی گیوی) انتشارات فاطمی

- دستور زبان فارسی امروز (غلام رضا ارژنگ) نشر قطره

- تمرینهای کلاس دستور زبان فارسی (انوری) انتشارات سخن

- تاریخچه مختصر زبان‌شناسی (دکتر علی‌محمد حق‌شناس) نشر مرکز

- درآمدی بر زبان‌شناسی همگانی (دکتر سید محمد ضیاء حسینی)

- مبانی زبان‌شناسی و کاربرد آن در زبان فارسی (ابوالحسن نجفی)

- واژه نامه زبان‌شناسی و علوم وابسته - ویرایش2 (همادخت همایون)

- بررسی زبان (جرج یول - ترجمه‌ی نسرین حیدری)

- دوره زبان‌شناسی عمومی (فردینان دو سوسور - ترجمه‌ی دکتر کورش صفوی)

- زبان‌شناسی و زبان (جولیا فالک - ترجمه‌ی دکتر خسرو غلامعلی زاده)

- مبانی زبان (لارنس تراسک - ترجمه‌ی علی فامیان)

- واژگان گزیده زبان شناسی  (دکتر عاصی)

- فرهنگ اصطلاحات زبانشناسی (سید جلیل ساغروانیان)

- مقدمات زبان شناسی (دکتر مهری باقری)

- مجموعه سوالات آزمون کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی‌ (فروه غفوری) نشر دیدار

- ریشه شناسی (اتیمولوژی)  دکتر ابوالقاسمی (انتشارات ققنوس)

- ترکیب در زبان فارسی (دکتر مقربی) انتشارات توس 

- زبان و مسایل دانش (چامسکی - ترجمه دکتر علی درزی) انتشارات آگاه

- زبان شناسی اجتماعی (ترادگیل - ترجمه دکتر محمد طباطبایی) انتشارات آگاه

- درآمدی بر جامعه شناسی زبان (دکتر یحیی مدرسی)

- ساخت زبان فارسی (دکتر خسرو غلامعلی زاده) احیا کتاب

- ساخت اشتقاقی واژه در فارسی امروز (دکتر کلباسی)

- گفتارهایی در زبان شناسی (کورش صفوی) انتشارات هرمس

- زبان شناسی و آسیب شناسی زبان (رضا نیلی پور) انتشارات هرمس

- تاریخ مختصر زبان فارسی (دکتر محسن ابوالقاسمی) کتابخانه طهوری

- دستور تاریخی زبان فارسی (دکتر ابوالقاسمی) انتشارات سمت

- تاریخ مختصر زبان شناسی (دکتر حق شناس) نشر مرکز

- سیر زبان شناسی (دکتر مشکوه الدینی) دانشگاه مشهد

 - تاریخ زبان فارسی (دکتر مهری باقری) 

 - تاریخ زبان فارسی – سه جلد (دکتر خانلری)

- تاریخ مختصر زبان فارسی (دکتر محسن ابوالقاسمی) کتابخانه طهوری

- دستور تاریخی زبان فارسی (دکتر ابوالقاسمی) انتشارات سمت

- تکوین زبان فارسی (دکتر علی اشرف صادقی)

- The Study of Language, 2nd edition. (George Yule)

- An Introduction to Language, 4th edition. (Victoria Fromkin and  Robert Rodman)

- Linguistics and Language. (Julia Falk)

- Linguistics. (Jean Aitchinson)

- Language and Linguistics. (John Lyons)

- The Dictionary of Phonetics and Phonology. (David Crystal)

 

منابع کارشناسی ارشد (ادبیات انگلیسی)

- The Norton anthology of English literature (Abrams)

- A compendious history of English literature (Dr. Jalal Sokhanvar)

- An introduction of literary criticism (Richards Dutton)

- A glossary of literary criticism (Abrams)

- A dictionary of literary terms (J. A. Cuddon)

- A handbook of critical approaches to literature (Guein)

- The McGraw Hill guide to English literature (Lawrance)

- The Oxford companion to English literature (M. Drabble)

- The practice of literary terminology (Jalal Sokhanvar)

- A short history of literary criticism (Vernon Hall)

- Cambridge paperback guide to literature in English (Ian Ousby)

- The Oxford anthology of English literature (Kermode)

- Literature, Sound, and Sense (Lawrance Perrine)

- An outline of English literature (C. Thornley)

- Critical approaches to literature (David Daiches)


پنج‌شنبه 14 شهریور‌ماه سال 1387
چند تمرین FCE برای کسانی که به FCE علاقه دارند

ACTIVITY # 1Multiple Choice Gap Filling

ACTIVITY # 2Multiple Choice Gap Filling

ACTIVITY # 3Open Gap Filling

ACTIVITY # 4Open Gap Filling

ACTIVITY # 5Rewriting Sentences

ACTIVITY # 6Rewriting Sentences

ACTIVITY # 7Error Correction

ACTIVITY # 8Error Correction

ACTIVITY # 9Word Formation

ACTIVITY # 10Word Formation

CONFUSING FAMILIES

CONFUSING WORDS

 این هم چند تمرین برای کسانی که به FCE علاقه دارند

WORD ORDER

UN/COUNTABLES

PAST CONTRAST

GERUND OR INFINITIVE

HOW TO PRONOUNCE -ED

REPORTED SPEECH 1

REPORTED SPEECH 2

REPORTED SPEECH 3

DESCRIPTIONS 1 

DESCRIPTIONS 2 

60 COMMON MISTAKES

50 MISSPELLED SIGNS

ABOUT FCE EXAM
General Directions & Advice

FCE EXAM PAPERS 1 & 3
Original Examination Papers


برای عضویت در خبرنامه این وبلاگ نام کاربری خود در سیستم بلاگ اسکای را وارد کنید
نام کاربری
تعداد بازدیدکنندگان : 304360


Powered by BlogSky.com

عناوین آخرین یادداشت ها